top of page

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra Bech trade ApS’ webshop (internetbutik), medmindre andet særskilt aftales mellem Bech Trade ApS og kunden. For forbrugerkøb gælder som udgangspunkt købelovens regler herfor og for køb mellem erhvervsdrivende købelovens almindelige regler.

1. Bestilling og fortrydelsesret

Bestilling kan alene foretages af personer, der er fyldt 18 år.Alle aftaler indgås på dansk.Bestilling kan ske pr. e-mail til salg@bechtrade.dk Ved bestilling på www.bechtrade.dk følges denne vejledning:

 

1. Vælg vare

2. Indtast antal

3. Tryk på beregn pris

4. Læg i kurv

5. Godkend og gå til betalingsvindue

Ved standardvarer forstås f.eks. tilbehør som f.eks. beslag, hvor kunden ikke selv opgiver mål.

Ved særfremstillede varer menes varer, hvor kunden selv har opgivet mål og type.

Ifølge Dansk lovgivning af Juni 2014 har køberen følgende ret til at fortryde køb af vare på internettet: Bech Trade ApS yder købere på internettet, 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal Bech Trade ApS derfor underrettes herom senest 14 dage efter den dag du modtog dine varer, og herefter 14 dage til at sende varen retur.

 

For at få det fulde beløb retur, skal du returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Har varen været i brug eller været monteret vil Bech Trade ApS foretage en værdiberegning i forhold til, hvilken værdi varen vil have ved gensalg.

Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Vi modtager ikke forsendelser, som er sendt ufranko eller pr. efterkrav.
Er varen betalt med dankort returneres beløbet altid hertil.
Er varen betalt med overførsel til vores konto, beder vi dig vedlægge oplysninger om kontonr, hvortil beløbet for varen kan returneres.

I visse tilfælde følger med leverancen produktbeskrivelser og brugervejledninger til kundens brug. Såfremt kunden ønsker yderligere rådgivning fra Bech Trade Aps, kan dette ske ved henvendelse på tlf.nr. 22328843,  og e-mail salg@bechtrade.dk

Straks efter bestillingen modtager kunden en kvittering på, at vi har modtaget bestillingen. Kunden kan, indtil varen er leveret, få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen ved henvendelse på e-mail salg@bechtrade.dk

2. Ordrebekræftelse og levering

Forsendelse sendes med pakke posten og er der ingen hjemme ved leveringen, og afsætning på adressen ikke er aftalt, tages varen med retur til nærmeste posthus. Kunden skal i så fald selv afhente pakken.

Kunden kan dagen før aftalt leveringstid – senest kl. 12.00 – udskyde dette ved fremsendelse af e-mail til salg@bechtrade.dk. Der vil herefter tilgå kunden oplysning om nyt leveringstidspunkt. Bech Trade ApS er ansvarlig for skader på varen under forsendelsen, såfremt kunden reklamerer over skaden i overensstemmelse med bestemmelserne herom nedenfor under punkt 3.

Nodex Denmark Aps leveringstid er normalt max. 2 hverdage.

3. Modtagelse af varer 3.1Det er vigtigt, at kunden straks ved modtagelsen kontrollerer varen for synlige fejl/mangler f.eks. brudskader eller ridser, samt om varen stemmer overens med ordrebekræftelsen. Hvis varen er beskadiget eller ikke stemmer overens med ordrebekræftelsen, skal det anføres på fragtbrevet, når der kvitteres for modtagelsen, eller modtagelse kan helt nægtes. Hvis der kvitteres for varen uden angivelse af fejl/mangler, eller hvis det er aftalt, at varen leveres på kundens adresse, uden at kunden er til stede, kan Bech Trade Aps ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle synlige mangler ved varen. Såfremt varen er modtaget, men det på fragtbrevet er anført, at den har fejl/mangler, kan kunden følge proceduren i punkt 3.2.

 

 

3.2

For at udbedre manglen hurtigst muligt kan kunden reklamere eventuelt med foto dokumentation ved henvendelse pr. e-mail:salg@bechtrade.dk med angivelse af nota nummer. Reklameres ikke inden for et døgn, fortaber kunden retten til at reklamere over transportskader eller forkert/manglende fremsendt vare

4. Garanti

Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Dog ydes som nævnt ingen garanti for synlige skader/brudskader og lignende efter, at varen er leveret til kunden.

 

5. Reklamation

Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.Er reklamationen berettiget, og der i øvrigt er reklameret rettidigt fra kundens side, gælder følgende:

Bech Trade Aps er ikke ansvarlig for demontering og/eller genmontering af leverede varer. I det omfang varer skal returneres til Bech Trade Aps, kan varerne enten afleveres eller sendes til Bech Trade Aps, Nygårdsvej 13, 6920 Videbæk. Kunden betaler forsendelse omkostningerne ved retur transportmiddel. Ved reklamation kan kunden rette henvendelse pr. e-mail eventuelt med foto dokumentation til salg@bechtrade.dk. Kunden vil herefter modtage en e-mail om, hvorvidt reklamationen kan godkendes.Såfremt en ny vare ikke kan leveres evt. på grund af udgået model, farve m.m., vil kunden modtage besked om muligheden for reparation, afslag i prisen eller det fulde beløb refunderet. Kunden kan herefter ikke gøre yderligere krav gældende overfor Bech Trade Aps. Da returnering af varer kun kan finde sted i original emballage, er det kundens ansvar og risiko at sørge herfor, idet varen ellers ikke kan returneres. Det er vigtigt, at kunden samtidig med returnering af en vare, medsender ordrebekræftelsen til Bech Trade Aps.

Viser det sig efterfølgende, at der ikke er fejl/mangler ved varen, er kunden forpligtet til at afholde fragtomkostningerne, hvorfor Bech Trade Aps er berettiget til at fremsende særskilt faktura herfor.

6. Forsinkelse

Bech Trade Aps påtager sig ikke ansvar for forsinkelser, idet leveringstidspunkter oplyst over for kunden alene er vejledende.

7. Ansvar i øvrigt

Bech Trade Aps påtager sig det ansvar, der følger af den til enhver tid gældende lovgivning, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Dette gælder tillige for produktansvar, som Bech Trade Aps fraskriver sig, i det omfang lovgivningen tillader det.

8. Priser

Alle priser oplyst i Bech Trade Aps internetbutik www.bechtrade.dk er inklusive 25% moms, men ekskl. porto/fragt. Der tages dog forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, forhøjelse af afgifter og lignende, ligesom der tages forbehold for specifikationsændringer vedrørende produkter samt fejl på hjemmesiden (trykfejl). Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

Nodex Denmark Aps har ret til når som helst at ændre oplyste priser, standarder etc.

9. Betaling

Ved betalingen følges instruktionen i internetbutikken. Der kan betales med Mobile Pay på tlf: 22328843 , Diverse Kredit kort samt Bankoverførsel til Vestjysk Bank reg.nr.: 7652  Konto nr.: 1297739

 

 

Beløbet trækkes på kortholderens konto når varen afsendes

 

 

 

Betaling kan ske med Dankort, eDankort(netbank), VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, JCB, overførsel til konto i Vestjysk Bank reg.nr.: 7652  Konto nr.: 1297739 til Becht Trade Aps, Nygårdsvej 13, 6920 Videbæk. Ved kontooverførsel er kunden ikke dækket af indsigelsesordningen.

 

Der beregnes et gebyr på 1,50% ved betaling med Mastercard, Maestro, JCB eller American Express. Ved betaling med øvrige betalingskort beregnes ikke gebyr.

 

Kunden bedes oplyse ordrenummer ved betalingen.

10. Persondata

Oplysninger afgivet overfor Bech Trade Aps i forbindelse med bestilling af varer vil blive registreret i Bech Trade Aps database. De indsamlede oplysninger er kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger vil alene blive anvendt i forbindelse med levering af den bestilte vare, besøgsstatistik med henblik på at forbedre Bech Trade Aps website og eventuel til efterforskning af svindel med betalingskort eller andet. Kreditkortoplysninger opbevares ikke krypteret, men betalingen transmitteres krypteret. Bech Trade Aps medarbejdere har adgang til Bech Trade Aps kundedatabase, men er pålagt ikke at videregive oplysninger til udenforstående. Den dataansvarlige er den til enhver tid værende direktør.

Bech Trade Aps videregiver ikke e-mailadresser eller oplysning om kunder til tredjemand og sender ikke uopfordret e-mails til sine kunder.Kunden kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret i Bech Trade Aps database, og kan naturligvis altid gøre indsigelse herimod i henhold til persondataloven.

Cookies anvendes alene for at opretholde de varer, kunden har lagt i kurven, men anvendes ikke til personlige oplysninger. Ønsker kunden cookies slettet fra sin pc, følges denne vejledning:1. Gå i Internet Explorer2. Slet cookies under menuen Funktioner, Internetindstillinger, Slet cookies.

Bech Trade Aps følger lovgivningens bestemmelser om registrering af kunder i sin database og gemmer således i henhold til regnskabslovgivningen relevante oplysninger i minimum 5 år. Såfremt en kunde er oprettet i Bech Trade Aps kundedatabase, men ikke har foretaget indkøb de seneste 5 år via denne, kan kunden når som helst anmode om at få sine data i databasen slettet. Dette kan ske ved fremsendelse af e-mail til salg@bechtrade.dk.

11. Lovvalg

For enhver bestilling i Bech Trade Aps internetbutik www.bechtrade.dk gælder den til enhver tid gældende danske lovgivning, ligesom eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.

12. Firmaoplysninger

Bech Trade Aps

 

Nygårdsvej 13

6920 Videbæk

Danmark

CVR-nr. DK37475025

Etableringsår: 23.02.2016

 

Tlf.: +45 22328843 eller send en SMS på Mobil nr.  22 32 88 43

E-mail: salg@bechtrade.dk

www.bechtrade.dk

bottom of page